Üzüm ve dolaysıyla şarap için kaliteli üzüm üretimi… Yılda ürettiği üzüm miktarıyla Dünyada 4. veya 5. sırayı alan Türkiye; kişi başına tüketilen şarap açısından ise bir hayli gerilerde bulunmaktadır…

         Küreselleşmenin doğal sonucu olarak; şarap anavatanı olan Anadolu topraklarında son 10 yıldır sürekli artan bir ilgiyle karşılaşmaktadır. Bu ilginin doğal uzantısı olarak her geçen gün kendisi, mantarı, şişesi ve etiketiyle kalitesi artan bir ticari ürüne dönüşmektedir. Şarap iç piyasadan ayrı son yıllarda bir ihracat ürünü olarak da kendini göstermeye başlamış durumdadır. Özellikle Avrupa’nın tanıdığı monosepaj şaraplar, yetiştirme noktasındaki bilgi ve teknolojinin varlığı ile desteklenince her geçen gün, bu sefer küreselleşmenin diğer bir parametresi olarak, Avrupa ve Dünyaya daha fazla açılmaktadır.

         Bu açılımın bir diğer yönü de ortak çalışmaları gündeme getirmesidir. İklim ve toprak özellikleri açısından üzüm yetiştiriciliği için en ideal koşulları sağlayan Anadolu’ya çağdaş know-how ‘a sahip yabancı firmalar her geçen gün daha fazla ilgi göstermekte ve yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki dönemin 1’e en fazla verecek ürünü için kendilerini yeniden organize etmektedirler.

         Bu kapsamda sizlere; şarap sektöründe ithalatçı bir firmanın ( Bulgaristan ) 6 yıllık genel müdürü olarak; şarap ithalatı/ihracatı ile ilgili olarak her türlü know-how ve organizasyon konusunda size profesyonel disiplinde destek olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.

         Şarap piyasasını ve şarabı tanıyan biri olarak; ne yazık ki; ürünün kalitesinden çok; bu ürünün yerel damak zevkine ve piyasada bulunan yerel rakip ürünlerle denk/farklılığının belirlenmesinin önemli olduğunu belirtmek isterim.

 

 

Ana Sayfa Hakkımda Yunanca Dersler Tercümeler Yatırım danışmanlıkları İletişim